Open­ingsti­j­den:Wij steunen de Stichting Haarwensen2
maandag          ges­loten
dins­dag            9.00 — 17.30 uur
woens­dag         9.00 — 17.30 uur
don­derdag        9.00 — 17.30 uur
vri­jdag              9.00 — 20.00 uur
zater­dag           9.00 — 16.00 uur

Op afspraak:
020 — 4975288

Bereik­baar:
bus:   lijn 80 — 85, 161 — 261
trein: Sta­tion Halfweg

Oran­je nas­saus­traat 46
1165 GN Halfweg NH
tel.: 020–4975288
Bekijk ons ook op instagram