Privacy statement

In dit pri­va­cy state­ment leggen wij u uit hoe wij uw per­soon­lijke gegevens behan­de­len en beveili­gen.

 

Waar­voor gebruiken wij uw per­soon­s­gegevens.

  1. Inschri­jfgegevens voor de klan­tkaart (spaarsys­teem)
  2. Om verf en per­ma­nent recepten op naam te noteren.

 

Hoe zijn uw per­soon­s­gegevens beveiligd.

  1. Ze bli­jven alti­jd in het pand.
  2. Ze wor­den niet aan derde ver­strekt.

 

Hoe­lang wor­den uw per­soon­s­gegevens bewaard.

  1. Als u aangeeft geen klant meer bij ons te zijn wor­den uw gegevens verni­etigd.