Gek­leurd haar:
Dek uw haar alti­jd af als u onder de zon­nebank gaat.
Gebruik alti­jd een sham­poo voor gek­leurd haar.
Bescherm uw haar alti­jd in de zon door een spray met een bescher­mings­fac­tor 15 of sim­pel met een hoed.
Was uw haar alti­jd na het zwem­men direct uit en geef uw haar een opti­male ver­zorg­ing.
Dit alles ter behoud van uw haar en kleur con­di­tie.


Styling pro­ducten:
Uw haar kan niet zon­der een styling prod­uct al is het alleen maar om uw haar te bescher­men tegen de hitte van de fohn, styl­tang en de zon.
Maar vooral om het haar in de door u gewen­ste mod­el te bren­gen en te houden.


Online Mod­ellen boek: